FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
Copyright © 2015 by "ERA"
All Rights reserved
E-Mail: draganera79@gmail.com
Business Company
SUDIJA
MOL Pocerina

Jakovljević Milan
Krnule

063/842-95-08
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
MOL Pocerina

Marković Ilija
Mrovska

064/354-53-55
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Belanović Djordje
Provo

062/960-60-97
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Lekić Aleksandar
Lojanice

060/737-75-73
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Ivanković Uroš
Provo

063/15-25-101
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Milovanović Dragan
Mehovine

062/866-24-72
SUDIJA
MOL Pocerina

Diklić Ljubomir
Provo

064/839-40-45
SUDIJA
OFL Vladimirci

Marković Nebojša
Šabac

064/897-35-16
SUDIJA
OFL Vladimirci

Eraković Dragan
Bobovik

064/44-00-279
SUDIJA
OFL Vladimirci

Tešić Vlada
Skupljen

063/801-99-00
SUDIJA
OFL Vladimirci

Aleksić Dragan
Vlasanica

060/517-174-4
SUDIJA
OFL Vladimirci

Ostojić Velibor
Vladimirci

064/490-29-92
SUDIJA
OFL Vladimirci

Mandić Nikola
Jalovik

063/712-58-82
SUDIJA
OFL Vladimirci

Knežević Goran
Mehovine

064/462-80-12
SUDIJA
OFL Vladimirci

Ostojić Dalibor
Mehovine

064/54-94-547
SUDIJA
OFL Vladimirci

Nedeljković Dragan
Provo

064/183-43-42
SUDIJA
OFL Vladimirci

Petrović Bogić
Dragojevac

061/511-217-0
SUDIJA
OFL Vladimirci

Radosavljević Dušan
Zvezd

061/30-33-422
Sudija
OFL Vladimirci

Vujković Rajko
Majur

069/198-08-52
SUDIJA
OFL Vladimirci

Nedeljković Darko
Provo

065/558-42-16
SUDIJA
OFL Vladimirci

Tešić Aleksandar
Vladimirci

062/18-67-423
SUDIJA
OFL Vladimirci

Djurić Nikola
Dragojevac

060/653-53-51
SUDIJE
Galerija slika
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Stefanović Milan
Lojanice

064/54-94-539
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Mirković Stevan
Šabac

064/172-14-84
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Pajić Dejan
Provo

06_/___-__-__
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Stefanović Marko
Lojanice

065/45-43-571
SUDIJA
OFL Vladimirci

Marković Mihajlo
Šabac

06_/___-__-__
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Čokanović Marko
Provo

06_/___-__-__
SUDIJA
MOL Pocerina

Simeunović Miroslav
Trbušac

060/511-224-0
SUDIJA
OFL Vladimirci

Mitrović Prvoslav
Jazovnik

062/569-076
SUDIJA
OFL Vladimirci

Jeremić Marko
Vladimirci

063/746-64-05
SUDIJA
OFL Vladimirci

Brzaković Stefan
Provo

063/886-87-48
POPRAVKE FUDBALSKIH LOPTI
informacije:
064/44-00-279
draganera79@gmail.com
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Lukić Đorđe
Zvezd

06_/___-__-__
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Veselinović Aleksandra
Vladimirci

06_/___-__-__
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

-
-

06_/___-__-__
FUDBALSKI SAVEZ VLADIMIRCI
Svetog Save bb 15225 Vladimirci
Tel./faks: 015/513-431
E-mail: ofsvladimirci@gmail.com
SUDIJA
OFL Vladimirci

Todorović Saša
Zvezd

06_/___-__-__
OFS VLADIMIRCI -SUDIJE-